Курсове по първа помощ при сърдечен арест

Практически курсове по първа помощ при сърдечен арест – кардио-пулмонална ресусцитация и автоматична външна дефибрилация или основно поддържане на живота.

  • Провеждат се от висококвалифицирани инструктори на място при клиента или в спецално оборудвана учебна зала на Училище по първа помощ.
  • Изграждат практически умения за осигуряване на безопасност, разпознаване и оказване на първа помощ при състояние на безсъзнание, проблеми с дишането и сърдечната дейност и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.
  • Провеждат се по утвърдена програма на Европейския съвет по ресусцитация.
  • Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се извършват индивидуално от всеки участник.
  • Подходящ е за работещи във всички сфери.
  • Групите включват до 12 души и на всеки участник се осигурява индивидуална учебна екипировка, обслужена съгласно актуалните хигиенни и противоепидемични стандарти.
  • Индивидуални сертификати и групов сертификат за работодателя.
  • Предлагаме официален курс Basic Life Support (BLS) на Европейския съвет по ресусцитация с международен сертификат за успешно преминалите.
  • Предлагаме официален курс Advances Life Support (ALS) на Европейския съвет по ресусцитация с международен сертификат за успешно преминалите.

Форма за запитване

Ново поле

2 + 8 =