Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ – курс за деца 7-12 години

детска програма за обучение по първа помощКурсовете по първа помощ за деца на FirstAidbg.com са по авторска програма, предназначена за обучение на деца от 7 до 12 години за начално опознаване на човешкото тяло и неговите нормални функции, придобиване на безопасно поведение и развиване на основни практически умения за оказване на първа помощ.

Курсът по първа помощ за деца обхваща 8 занимания х 2 учебни часа – общо 90 мин. на занимание, които се провеждат от квалифицирани инструктори по първа помощ с опит в работата с деца. Обучението протича в комфортна, специално оборудвана учебна зала с атрактивни методи на обучение и най-съвременна учебна екипировка.

Групите включват до 12 деца с двама инструктори в две възрастови рамки 7-9 и 10-12 години.

Съдържание на курса:
1. Първа помощ и аптечка
Запознаване с човешкото тяло.
Как може да пострада човек? От какво ще има нужда, за да оцелее?
Какво е първа помощ? Кой може да оказва първа помощ?
Как се оказва първа помощ? – спасителна верига. Безопасност.
Какво използваме, за да окажем първа помощ? – аптечка за първа помощ.
2. Дихателни пътища
Какво е нужно, за да си жив? – КИСЛОРОД
Какво включва и как функционира дихателната система?
Как може да се запуши дихателната тръба? – БЕЗСЪЗНАНИЕ. Първа помощ при безсъзнание. ЗАДАВЯНЕ. Първа помощ при задавяне.
3. КПР и АВД
Какво е нужно, за да си жив? – СЪРЦЕ, което да изпомпва кръвта
Какво включва и как функционира сърдечно-съдовата система?
Нормално работещо сърце и нарушения.
Кардио-пулмонарна ресусцитация – КПР.
Автоматичен външен дефибрилатор – АВД.
4. Кръвотечения
Какво е нужно, за да си жив? – КРЪВ, която се движи в кръвоносните съдове
Как функционират кръвоносните съдове и кръвта?
Колко кръв има в тялото? Колко е опасно да изгубим?
Признаци на шок. Първа помощ при кръвотечение и шок. Първа помощ при рана с чуждо тяло.
5. Рани и изгаряния
Как функционира кожата?
Видове малки рани – охлузване, убождане, одраскване, порязване. Първа помощ при рани.
Инфекция, признаци, предпазване.
Изгаряне. Първа помощ при изгаряне.
Превръзки на рани и изгаряния.
6. Наранявания на кости и стави
За какво служат костите и мускулите? Как функционира скелетно-мускулната система?
Нараняване на кости. Първа помощ при счупвания.
Стави – връзки между костите. Навяхване и изкълчване. Първа помощ при нараняване на ставите.
Обездвижване със съвременни средства за първа помощ.
7. Евакуация при бедствия и инциденти. Откриване на пострадал.
Какви видове бедствия и инциденти съществуват? Как може да пострада човек при бедствие или инцидент?
Какво е евакуация? Как се евакуират хората на безопасно място?
Откриване на пострадал и приоритети за действие – Безопасност, Съзнание, Дихателни пътища, Дишане, Кръвообращение!
8. Симулация
Оборудване на аптечка.
Практическа симулация на инцидент.

Подробности за конкретните групи може да следите в страницата ни във във фейсбук.
За записване изпратете три имена и телефонен номер за връзка през контактната форма, след което ще получите допълнителни инструкции.

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги