Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ – курс за деца 7-12 години

Детска програма по първа помощ
Детска програма по първа помощ
Модел: Детска програма
Код: Курс
Цена: 40.00лв. с ддс

Запиши се

ПЪРВА ПОМОЩ – КУРС ЗА ДЕЦА 7-12 ГОДИНИ /отделни занимания х 4 учебни часа/

Първа помощ – курс за деца 7-12 години на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com е авторска програма, предназначена за обучение на деца от 7 до 12 години за начално опознаване на човешкото тяло и неговите нормални функции, придобиване на безопасно поведение и развиване на основни практически умения за оказване на първа помощ.

Обучението на деца е приоритет на авторитетните организации в света, които издават насоките за обучение по първа помощ. Европейския съвет по ресусцитация реализира проект Kids save lifes за изследване на ефекта от включване на деца в училищна възраст в обучението по първа помощ.

Детската програма по първа помощ обхваща няколко тематични събития, всяко по 4 учебни часа, които се провеждат от квалифицирани инструктори по първа помощ с опит в работата с деца. Обучението протича в комфортна, специално оборудвана учебна зала с атрактивни методи на обучение и най-съвременна учебна екипировка.

Първа помощ – курс за деца 7-12 години потапя малчуганите в опознаването на човешкото тяло чрез множество игри, пъзели и експерименти и придобиват истински практически умения, използвайки манекени, тренажори и макети.

Групите включват до 12 деца на възраст 7-12 години с 2 инструктори.

Цената е за 1 дете в група до 12 деца за 1 занимание от програмата с продължителност 4 уч. часа (3 астрономически часа).Занимания от детската програма по първа помощ – курс за деца 7-12 години:

Занимание – Първа помощ при инциденти със сърцето и кръвоносните съдове (4 уч. часа)
  • КПР и АВД – Какво е нужно, за да си жив? – СЪРЦЕ, което да изпомпва кръвта. Какво включва и как функционира сърдечно-съдовата система? Нормално работещо сърце и нарушения. Кардио-пулмонарна ресусцитация – КПР. Автоматичен външен дефибрилатор – АВД.
  • Кръвотечения – Какво е нужно, за да си жив? – КРЪВ, която се движи в кръвоносните съдове. Как функционират кръвоносните съдове и кръвта? Колко кръв има в тялото? Колко е опасно да изгубим? Признаци на шок. Първа помощ при кръвотечение и шок. Първа помощ при рана с чуждо тяло.
Занимание – Първа помощ при инциденти с дишането и спешни състояния (4 уч. часа)
  • Дихателни пътища – Какво е нужно, за да си жив? – КИСЛОРОД. Какво включва и как функционира дихателната система? Как може да се запуши дихателната тръба? – БЕЗСЪЗНАНИЕ. Първа помощ при безсъзнание. ЗАДАВЯНЕ. Първа помощ при задавяне.
  • Първа помощ при спешни състояния. Какво е хронично заболяване? Първа помощ при припадък, астматичен пристъп, диабетна криза, епилептичен гърч.
Занимание – Първа помощ при наранявания (4 уч. часа)
  • Рани и изгаряния – Как функционира кожата? Видове малки рани – охлузване, убождане, одраскване, порязване. Първа помощ при рани. Инфекция, признаци, предпазване. Изгаряне. Първа помощ при изгаряне. Превръзки на рани и изгаряния.
  • Наранявания на кости и стави – За какво служат костите и мускулите? Как функционира скелетно-мускулната система? Нараняване на кости. Първа помощ при счупвания. Стави – връзки между костите. Навяхване и изкълчване. Първа помощ при нараняване на ставите. Обездвижване със съвременни средства за първа помощ.
Занимание – Първа помощ, подготовка и действия при бедствия (4 уч. часа)
  • Първа помощ и аптечка – Запознаване с човешкото тяло. Как може да пострада човек? От какво ще има нужда, за да оцелее? Какво е първа помощ? Кой може да оказва първа помощ? Как се оказва първа помощ? – спасителна верига. Безопасност. Какво използваме, за да окажем първа помощ? – аптечка за първа помощ.
  • Евакуация при бедствия и инциденти. Откриване на пострадал. Какви видове бедствия и инциденти съществуват? Как може да пострада човек при бедствие или инцидент? Какво е евакуация? Как се евакуират хората на безопасно място? Откриване на пострадал и приоритети за действие – Безопасност, Съзнание, Дихателни пътища, Дишане, Кръвообращение!
Занимание за напреднали – Симулация – Оборудване на аптечка. Практическа симулация на инцидент (4 уч. часа)
  • Всяка симулация на инцидент е различна и включва практическо упражнение в екип на типични наранявания и състояния, последвано от подробен анализ.
  • Участниците преминават през различни роли, затвърждават знанията си и изработват практически умения, чрез игри и с използване на съвременни технологии и модерна учебна екипировка.

Запиши се


Свързани продукти

Семейна аптечка за първа помощ

Аптечка

Модел: Семейна
Цена: 96.00лв. с ддс
Разгледай
Практическо ръководство - Кратък практически наръчник за родители и работещи с деца

Ръководство

Модел: за родители
Цена: 25.00лв. с ддс
Разгледай
Аптечка Аутдор Гайд за първа помощ за туристическа раница

Аптечка

Модел: Гайд
Цена: 32.00лв. с ддс
Разгледай

Предстоящи курсове по първа помощ
Курсове за индивидуални клиенти
Курсове за корпоративни клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги