Първа помощ - FirstAidbg

Инструктори по първа помощ

Инструкторите на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com са Инструктори по първа помощ с високо квалифицирани и с дългогодишен опит и международно признание. Те са силно мотивирани и поддържат своето ниво актуално чрез периодично преминаване на обучения за инструктори по първа помощ, практически тренинги и участвия в международни форуми.


Марияна Манушева

Инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ
виж повече

Александър Манушев

Инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ
виж повече

Андриан Георгиев

Андриан Георгиев

Инструктор по първа помощ
виж повече

Теодора Георгиева

Теодора Георгиева

Инструктор по първа помощ
виж повече

Явор Калоянов

Помощник Инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ
виж повече

Катина Чолакова

Инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ
виж повече

Светослав Ангелов

Инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ
виж повече

Диана Геловска

Помощник Инструктор по първа помощ

Помощник инструктор по първа помощ
виж повече

Кирил Иванов

Помощник Инструктор по първа помощ

Помощник инструктор по първа помощ
виж повече

Нина Ценкова

Помощник Инструктор по първа помощ

Помощник инструктор по първа помощ
виж повече

Цветелина Ценкова

Помощник Инструктор по първа помощ

Помощник инструктор по първа помощ
виж повече

Лора Фучеджиева

Помощник Инструктор по първа помощ

Помощник инструктор по първа помощ
виж повече


Наръчници по първа помощ
Курсове за индивидуални клиенти
Курсове за корпоративни клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги