Курс по първа помощ при бедствия и аварии

Онлайн курс по първа помощ при бедствия и аварии е разработен от едни от най-добрите специалисти в България.

  • Продължителност 2 учебни часа.
  • Провежда се от висококвалифицирани инструктори на живо, в реално време в специализирана виртуална класна стая.
  • Съчетава знания за действия при характерни за региона бедствия и аварии и оказване на първа помощ на пострадалите.
  • Провежда се по утвърдена програма, базирана на най-съвременните насоки на Европейските и световни институции за първа помощ.
  • Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид с включени видео материали, тестови въпроси и дискусии.
  • Подходящ е за работещи във всички сфери.
  • Добре се комбинира с присъствени курсове по първа помощ на работното място.
  • Групите включват до 20 души за ефективен контакт.
  • Индивидуални сертификати и групов сертификат за работодателя.

Форма за запитване

Ново поле

9 + 3 =