Училище по първа помощ

Модерни и ефективни обучения по първа помощ на работното място, за родители, за педагогически специалисти, на открито и др., базирани на съвременните стандарти.

Курсовете по първа помощ са ориентирани към придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. Теоретичната информация е поднесена на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са систематизирани стъпка по стъпка в ясни и логични алгоритми. Това намалява стреса по време на инцидент и свежда до минимум възможността за допускане на грешки.

Всеки участник работи индивидуално върху всяка от техниките за оказване на първа помощ, с индивидуална учебна екипировка и материали.

Уъркшоп по първа помощ на бебета и деца

Най-важните практически умения по първа помощ на бебета и деца само в 2 учебни часа.

Курс по първа помощ на бебета и деца

Практически упражнения, симулации и казуси в 5 учебни часа, за родители и работещи с деца.

Онлайн курс по първа помощ на бебета и деца

първа помощ при индиценти с бебета и малки деца с двама инструктори на живо.

Практически курс по първа помощ за всеки

Първа помощ при индиценти у дома, на път, на работа, при спорт или в свободното време.

Разширен курс по първа помощ за напреднали

Знания и умения за напреднали чрез казуси, ролеви игри и реалистични симулации.

Детска програма по първа помощ

Атрактивни практически занимания за деца под формата на тематични събития.

Предстоящи курсове
Първа помощ на работното място

Обучението по първа помощ на работното място е част от задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обученията могат да бъдат модифицирани, според изискванията на клиента, така че да отговарят максимално на неговите нужди. Екипът ни може да разработи конкретно за вас курс по първа помощ, съответстващ на вашите изисквания. Можем да съобразим всички параметри на курса – продължителност, обем, теми, разпределение във времето, брой участници и брой инструктори и др.

Практическите ни упражнения могат да бъдат проведени и под формата на тренинги за работа в екип. Това предоставя атрактивен и нетрадиционен начин за сработване на участниците. Предлагаме и възможност за включване на практически модул в проиграването на годишната учебна евакуация.

Онлайн курсове

Гъвкаво онлайн обучение във виртуална класна стая, в реално време и с инструктори на живо.

Практически курсове

Ефективно практическо обучение в малки групи, съобразено с изискванията и възможностите.

За работещи с деца

Утвърдени програми за обучение на педагогически специалисти, треньори, детегледачи, аниматори.

Първа помощ при сърдечен арест

Умения за кардиопулмонална ресусцитация и автоматична дефибрилация с възможност за международен сертификат.

Първа помощ при бедствия

Онлайн курс за подготовка и действия при бедствия и аварии и първа помощ при характерни наранявания.

Предстоящи курсове по първа помощ

Практически и онлайн курсове по първа помощ в ежедневието, за пътешествия, хоби и спорт, за деца, за родители и работещи с деца.

Ключови предимства

Със своите съвременни курсове по първа помощ на работното място и високо ефективни методи на обучение Училище по първа помощ на FirstAidbg.com помага на своите клиенти да спечелят няколко ключови предимства:

  • Ефективното обучение по първа помощ доказано намалява не само последствията от инцидентите, но и самия риск от възникването им.
  • Във всеки един аспект  – както морален, така и финансов, инвестицията в обучението по първа помощ многократно се изплаща, дори при намаляване на последствията върху пострадалите при малки инциденти. При сериозни инциденти или животозастрашаващи травми, тя може да има решаващо значение за последствията върху работодателя.
  • Проучванията показват, че като пряко следствие от оказаната на пострадалия първа помощ значимо може да бъде намален броя на изгубените работни дни за работодателя.
  • За корпоративни клиенти, екипа на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com  предлага програма за обучение съобразена, както с рисковете на дейността, така и с възможностите на клиента. Модулната структура на курсовете позволява гъвкаво разпределение във времето и минимално откъсване на служителите от работния процес.
  • Предлагаме възможност за провеждане на курсовете по първа помощ на български и английски език.
  • Прилагаме с.временни методи на обучение и периодично актуализираме курсовете в съответствие с европейските стандарти. Използваме презентации, интерактивни методи и специализирана екипировка, включваща манекени, тренажори, дегизация на наранявания и др.
  • Всеки курсист получава сертификат за преминато обучение, а работодателя – групов сертификат, на български или английски език.