Онлайн курсове по първа помощ на работното място

Онлайн курсове по първа помощ, разработени от едни от най-добрите специалисти в България.

  • Провеждат се от висококвалифицирани инструктори на живо, в реално време в специализирана виртуална класна стая.
  • Съдържат базисни знания за осигуряване на безопасност и правилно и уверено поведение и оказване на първа помощ при инциденти.
  • Провеждат се по утвърдени програми, базирани на съвременните насоки на Европейските и световни институции.
  • Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид с включени видео материали, тестови въпроси и дискусии.
  • Предлагат се варианти с различна продължителност и обем, подходящи за въвеждащ, основен или опреснителен курс.
  • Съобразени са със спецификата на групата, с насоченост към офис служители и работещи в среда с ниско ниво на риск, работещи в конкретни сектори от индустрията, педагогически и други специалисти, работещи с малки деца и др.
  • Добре се комбинират с присъствени практически курсове по първа помощ на работното място.
  • Групите включват до 20 души за ефективен контакт.
  • Индивидуални сертификати и групов сертификат за работодателя.

Форма за запитване

Ново поле

2 + 7 =