Практически курсове по първа помощ на работното място

Практически курсове по първа помощ, създадени и провеждани от едни от най-добрите специалисти в България.

  • Провеждат се от висококвалифицирани инструктори на място при клиента или в спецално оборудвана учебна зала на Училище по първа помощ.
  • Изграждат практически умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ, както и общи принципи за поведение при инцидент.
  • Провеждат се по утвърдени програми, базирани на съвременните насоки на Европейските и световни институции.
  • Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се извършват индивидуално от всеки участник.
  • Предлагат се варианти с различна продължителност и обем, подходящи за въвеждащ, основен или опреснителен курс.
  • Съобразени са със спецификата на групата, с насоченост към офис служители и работещи в среда с ниско ниво на риск, работещи в конкретни сектори от индустрията, педагогически и други специалисти, работещи с малки деца и др.
  • Групите включват до 12 души и на всеки участник се осигурява индивидуална учебна екипировка, обслужена съгласно актуалните хигиенни и противоепидемични стандарти.
  • Индивидуални сертификати и групов сертификат за работодателя.

Форма за запитване

Ново поле

6 + 1 =