Програми за автоматична дефибрилация

Внедряване на програми за автоматична дефибрилация на работното място като част от дейностите по здравословни и безопасни условия на труд.

ПРОГРАМИ ЗА АВТОМАТИЧНА ДЕФИБРИЛАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Внедряване на програми за ранна дефибрилация на работното място като част от дейностите по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

А САМО до 30.5.2024 г. или до изчерпване на количествата, предлагаме КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧЕН ДЕФИБРИЛАТОР + ШКАФ С 25% ОТСТЪПКА ОТ РЕДОВНАТА ЦЕНА в нашия онлайн магазин –>> ТУК !!!

Статистиката показва, че една от най-честите причини за смърт на работното място е внезапният сърдечен арест (ВСА). В Европа годишно от ВСА загиват над 350 000 души.

ВСА обикновено се случва неочаквано и засяга хора от всички възрасти, независимо от пол, физическо и здравословно състояние. По-често тези инциденти се случват в присъствие на свидетели, на местата с голям човекопоток или на местата, където човек прекарва по-голяма част от времето си.

Единственият шанс за оцеляване на пострадал при ВСА до идването на линейка е незабавното започване на кардио-пулмонална ресусцитация от очевидец на инцидента и ранна дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор (АВД). Дефибрилация на сърцето до 3-5 минута от началото на инцидента увеличава шанса за оцеляване до 50-70%!

По данни на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, ВСА е една от най-честите причини за смърт на работното място. Във връзка с това, към политиките за управление на ЗБУТ е препоръчително да се добави и политика за ранна дефибрилация. Целта на такава програма е да осигури бърза реакция при ВСА на служител или посетител във вашия обект.

FirstAidbg.com е официален представител на продуктите и решенията за обществена безопасност на Zoll Medical Corporation и може да ви предложи цялостно внедряване на такава програма по ефективна методика.

Обхват на дейностите
  • Предоставяне на пълна методика за въвеждане и управление на програмата
  • Оценка на конкретните нужди на компанията
  • Формиране и управление на екип за въвеждане и управление на програмата на работното място, в зависимост от възможностите и нуждите на компанията
  • Определяне на вид, брой и разполагане на АВД на територията на обекта ви
  • Определяне на брой и разпределение на служителите, които да се включат в екипа за действие при ВСА
  • Програма за обучение и поддържане на практическите умения на участниците в екипа за дейтсвие при ВСА в съответствие с насоките на Европейския съвет по ресусцитация
  • Управление и техническа поддръжка на оборудването
  • Разработване на конкретен алгоритъм за действие по време и след сърдечен арест на територията на обекта
  • Разработване на система за запознаване и популяризиране с фирмената програма за ранна дефибрилация сред всички служители и посетители на обекта

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Онлайн обучения
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори