Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при Кръш синдром

първа помощ кръш синдром

първа помощ кръш синдромКръш синдром е състояние, което се причинява при продължително притискане на големи мускулни маси на крайниците, след като те бъдат освободени. Докато крайникът е притиснат, в мястото на нараняването се произвеждат киселини и електролити, най-вече калий, които при освобождаване се пренасят от кръвта към сърцето, увреждат бъбреците и предизвикват отравяне.
При притискането на крайника, също така, се блокира голямо количество кръв, което практически излиза от кръвообръщението и води до състояние шок.

 

ПРИЗНАЦИ

 • притискане на големи площи мускулна маса в продължение на дълго време;
 • липса на пулс и периферно кръвообръщение в областта под нараняването;
 • липса на болка в областта под нараняването;
 • бледа кожа, студена пот;
 • учестен пулс и повърхностно дишане;
 • умора, апатия, неадекватност;
 • мръзнене, треперене.

 

ПЪРВА ПОМОЩ

 • ако притискането е продължило по-дълго от 15 мин., препоръчително е предметът да не се отстранява до идването на специализиран медицински екип;
 • ако притискането е продължило по-кратко време и си в състояние, незабавно отстрани притискащия предмет;
 • постави стегната бинтова превръзка върху нараняването в посока от сърцето навън;
 • обездвижи наранения крайник;
 • при възможност, постави го по-ниско от нивото на сърцето.

ОЩЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги