Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при Кръш синдром

първа помощ при кръш синдром
първа помощ при кръш синдром

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при Кръш синдром могат да спасят живота на пострадалия.

Кръш синдром е състояние, което се причинява при продължително притискане на големи мускулни маси на крайниците, след като те бъдат освободени. Докато крайникът е притиснат, в мястото на нараняването се произвеждат киселини и електролити, най-вече калий, които при освобождаване се пренасят от кръвта към сърцето, увреждат бъбреците и предизвикват отравяне. При притискането на крайника, също така, се блокира голямо количество кръв, което практически излиза от кръвообръщението и води до състояние шок.

Рязкото премахване на тежестта, без да се отчетат тези факти, може да доведе до влошаване на състоянието на пострадалия. Състоянието на Кръш синдром не настъпва мигновено след притискане, затова е необходимо първо да се установи времето на настъпване на инцидента. След това да се пристъпи към оказване на първа помощ при Кръш синдром.

ПРИЗНАЦИ

 • притискане на големи площи мускулна маса в продължение на дълго време;
 • липса на пулс и периферно кръвообръщение в областта под нараняването;
 • липса на болка в областта под нараняването;
 • бледа кожа, студена пот;
 • учестен пулс и повърхностно дишане;
 • умора, апатия, неадекватност;
 • мръзнене, треперене.

ПЪРВА ПОМОЩ

 • ако притискането е продължило по-дълго от 15 мин., препоръчително е предметът да не се отстранява до идването на специализиран медицински екип;
 • ако притискането е продължило по-кратко време и си в състояние, незабавно отстрани притискащия предмет;
 • постави стегната бинтова превръзка върху нараняването в посока от сърцето навън;
 • обездвижи наранения крайник;
 • при възможност, постави го по-ниско от нивото на сърцето.

ОЩЕ ОТ НАРЪЧНИКА ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ
МАГАЗИН ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
НАЧАЛО

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги