Разширен курс по първа помощ за напреднали

Разширени знания и умения за напреднали чрез теоретични казуси, ролеви игри и реалистични индивидуални и екипни симулации по първа помощ.

РАЗШИРЕНИЯТ практически курс по първа помощ е уникално обучение чрез преживяване ЗА НАПРЕДНАЛИ в рамките на 16 учебни часа разпределени в 2 дни изпълнени с теоретични казуси, ролеви игри и реалистични индивидуални и екипни симулации по първа помощ.

Практически техники, които всеки участник ще упражнява индивидуално и в екип:

✅ Безопасно поведение и действия по Спасителната верига. Приоритети при оказване на първа помощ.
✅ Оглед и преглед на пострадал, оценка на състоянието.
✅ Първа помощ при сърдечен арест. Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор и обдишване с маска с балон.
✅ Първа помощ при спешни състояния – инфаркт, инсулт, диабетна криза, астматичен пристъп, епилептичен гърч, алергична реакция, припадък, хипервентилация и паника.
✅ Първа помощ при увреждания, причинени от фактори на околната среда – измръзване, хипотермия, дехидратация, топлинно изтощение и топлинен удар, слънчев удар.
✅ Първа помощ при отравяния.
✅ Първа помощ при силни и катастрофално силни кръвотечения. Използване на компресивна превръзка, турникет и хемостатична превръзка.
✅ Първа помощ при специфични наранявания – отворена рана в гръден кош, отворена рана в корем, отворена рана на глава, ампутант, рана с чуждо тяло. Техники за превръзки с триъгълни кърпи и бинт.
✅ Първа помощ при термични, химически и електрически изгаряния. Превръзка с хидрогел.
✅ Първа помощ при счупвания и наранявания на ставите. Техники за обездвижване с подръчни средства. Използване на руло шина.
✅ Първа помощ при вътрешни кръвотечения. Първа помощ при наранявания на глава, таз, гръбначен стълб. Първа помощ при кръш синдром.
✅ Триаж. Евакуация и техники за транспортиране на пострадал.
✅ Ролеви игри и индивидуални практически симулации за разпознаване на наранявания и спешни състояния и оказване на първа помощ.
✅ Екипни практически симулации с дегизация.

Предимства на курса:

📌 Подходящ е за всеки, преминал курс по първа помощ, за надграждане на знанията и уменията и придобиване на по-високо ниво на подготовка.
📌 Развива умения за безопасно поведение, превенция и действия при наранявания и състояния, съгласно протоколите и най-съвременните европейски и световни насоки по първа помощ.
📌 Курсът се провежда от трима квалифицирани инструктори, с модерна учебна екипировка и интерактивни методи на обучение.
📌 Решаване на теоретични казуси, упражнения във виртуална реалност, ролеви игри и реалистични екипни симулации с дегизация на наранявания и спешни състояния.
📌 В цената са включени две кафе-паузи и лек обяд за всеки от дните, полезни подаръци за всеки участник и цветно отпечатан сертификат за преминато обучение.
💺 Местата в групата са ограничени до само 12 бр.
🤩 Допълнителни ексклузивни отстъпки за членовете на КЛУБFirstAidbg.

Цена: 450 лв.
💰 Таксата може да бъде заплатена чрез банков превод, Изипей, Револют или PayPal, за което изпращаме допълнителна информация след записване.