Първа помощ - FirstAidbg

Спасителна верига

спасителна верига първа помощ

спасителна верига първа помощ

  1. Ориентирай се в обстановката! Прецени опасностите и осигури безопасност за себе си и за пострадалите. Определи състоянието на пострадалите и окажи помощ на тези без дишане, със силни кръвотечения или шок.
  2. Обади се на тел. 112 и информирай, каде се е случил инцидента, какво точно е станало, колко са пострадалите и какво е състоянието им. Изчакай допълнителни въпроси и никога не прекъсвай разговора пръв!
  3. Направи превръзки и обездвижвания. Сложи пострадалия в удобна поза и го завий. Периодично проверявай дали е в съзнание, дали диша и ако да, какъв е пулсът му. Успокоявай го!
  4. Осигури специализиран автомобил на Спешна медицинска помощ или в краен случай друг пригоден транспорт.
  5. Специализирана болнична помощ.

Спасителна верига е последователността от действия, които се предприемат от свидетелите на инцидента или бедствието хора до намесата на специализиран медицински екип, за да се окаже помощ на пострадалите.

Немедицинско лице може да окаже съдействие като участва в първите три звена на спасителната верига и в краен случай да превози пострадалия до болница с пригоден транспорт.

 
ОЩЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги