Първа помощ - FirstAidbg

Спешни телефонни номера

спешни телефони

спешни телефониЕдинен европейски номер за спешни повиквания

тел. 112

Планинска спасителна служба

тел. 02 963 2000, 0888 1470

Гражданска защита

тел. 02 862 60 75

 
ОЩЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги