Първа помощ - FirstAidbg

Спешни телефонни номера

спешни телефонни номера
спешни телефонни номера

Спешни телефонни номера, които всеки трябва да знае в случай на инцидент!

Единен европейски номер за спешни повиквания

тел. 112

Планинска спасителна служба

тел. 1470

тел. 02 963 2000

ОЩЕ ОТ НАРЪЧНИКА ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ
МАГАЗИН ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
НАЧАЛО

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги