Решения за бизнеса

Комплексни услуги за осигуряване на здраве и безопасност на работни и публични места и по време на събития.

Първа помощ на работното място

Разнообразни курсове по първа помощ при работа по утвърдена методика на авторитетни световни организации.

Управление на процесите по ЗБУТ

Комплексно управление на задължителните процедури по ЗЗБУТ и интегриране на вътрешно фирмени стандарти и политики.

Внедряване и управление на ПАД

Разработване и въвеждане на програми за автоматична дефибрилация на работното място като част от политиките по ЗБУТ.

Първа помощ на събития

Допълнително ниво на сигурност чрез осигуряване на екипи и оборудвани пунктове за първа помощ.

Продукти за първа помощ

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори.

Наръчник по първа помощ

Текущо актуализирана информация със свободен достъп, базирана на съвременните насоки на авторитетни източници.