Първа помощ - FirstAidbg

Наръчник по първа помощ

наръчник първа помощ

наръчник първа помощВсяка година около 1.1 мил. души в света загиват в резултат на инциденти на работното място.
Статистиките сочат, че повече от 90% от нараняванията са предсказуеми и могат да бъдат избегнати, особено ако човек е обучен какво да очаква и как да реагира правилно. В случай на инцидент, обучените да оказват първа помощ намаляват последствията от собствените си наранявания с до 40%.
Систематично провежданите изследвания в редица европейски страни показват, че при оказана първа долекарска помощ от заобикалящите в рамките на първите няколко минути и навременна квалифицирана медицинска помощ до 10-15 минути след инцидента, шансовете за спасяване и възстановяване на пострадалите се увеличават многократно.
Ако умеете да оказвате първа помощ, може да спасите човешки живот. Този живот може да бъде вашия собствен или на вашето дете, майка, баща, брат, сестра, приятел, скъп човек или просто нечий живот, скъп за друг.
За да се справите в критична ситуация и да окажете първа помощ е необходимо да сте подготвени предварително, като преминете курс по първа помощ.

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги