Първа помощ - FirstAidbg

Пунктове и екипи за първа помощ

пунктове и екипи за първа помощ

пунктове и екипи
FirstAidbg.com съвместно с Университетския Аварийно-спасителен отряд предлага възможност за организиране на допълнително ниво на безопасност при масови обществени мероприятия. Ние осигуряваме пунктове и екипи за първа помощ по време на музикални събития на открито и закрито, празненства, спортни прояви, представяния и др.

Нашата компания извършва:

  • Консултиране по въпроси, свързани с организацията, оптималния брой и разпределението на оказващите първа помощ, в зависимост от очаквания брой хора и мястото на провеждане на мероприятието.
  • Предварително локализиране на потенциално опасните точки в периметъра на мястото на мероприятието, за целенасочено наблюдение за инциденти и незабавно оказване на първа помощ при възникавне на такива.
  • Организиране на пункт за оказване на първа помощ в периферията на периметъра, снабден с необходимата екипировка и консумативи.
  • По време на навлизане и напускане на голямата маса хора, организиране на патрули на входовете и изходите, за целенасочено проследяване за инциденти и незабавно оказване на първа помощ при възникване на такива.
  • По време на мероприятието, обхождане на целия периметър за целенасочено проследяване на инциденти и оказване на първа помощ при възникване на такива.
  • Оказване на първа помощ на нуждаещи се от публиката и орагнизационния и техническия екип на място или в пункта за оказване на първа помощ.
  • При нужда, транспортиране на нуждаещите се в периферията на периметъра, до изходите или до специализираните автомобили на Спешна медицинска помощ (при наличие на такива на място).
  • Взаимодействие и подпомагане на службите за охрана и Спешна медицинска помощ на място.
  • Оповестяване на Спешните служби и организиране на достигането на нуждаещите се до тях или обратно, в случай на необходимост (ако такива служби не присъстват на място).

FirstAidbg.com предоставя екипи за първа помощ, както на обширни открити пространства (площади, стадиони) с посещаемост от десетки хиляди души, така и в закрити помещения (зали и клубове) с присъствие от десетки до стотици души.

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги