Курсове по първа помощ за работещи с деца

Курсове по първа помощ на бебета и деца, създадени и провеждани от едни от най-добрите специалисти в България.

  • Провеждат се от висококвалифицирани инструктори, на място при клиента или в спецално оборудвана учебна зала на Училище по първа помощ.
  • Изграждат практически умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ, както и общи принципи за поведение при инцидент с бебета и малки деца.
  • Провеждат се по утвърдени програми, базирани на съвременните насоки на Европейските и световни институции.
  • Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се извършват индивидуално от всеки участник.
  • Предлагат се варианти с различна продължителност и обем, подходящи за въвеждащ, основен или опреснителен курс, както и възможност за онлайн курс.
  • Групите включват до 12 души и на всеки участник се осигурява индивидуална учебна екипировка, обслужена съгласно актуалните хигиенни и противоепидемични стандарти.
  • Индивидуални сертификати и групов сертификат за работодателя.
  • Предлагаме и обучения по програма за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти, одобрена със Заповед № РД 09-216 / 02.02.2018 на МОН.

Форма за запитване

Ново поле

1 + 10 =