Детска програма – Първа помощ при инциденти със сърцето и кръвоносните съдове

Дата

Начало – край

Цена

Местоположение

Форма за записване

Ново поле

5 + 4 =

За въпроси

4 учебни часа
ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ за ДЕЦА
по първа помощ при инциденти със сърцето и кръвоносните съдове

🧒🏻👧🏻 Подходящо за: Деца от 7 до 12 години, без предварителна подготовка

🗞 Съдържание:

✅ КПР и АВД – Какво е нужно, за да си жив? – СЪРЦЕ, което да изпомпва кръвта. Какво включва и как функционира сърдечно-съдовата система? Нормално работещо сърце и нарушения. Кардио-пулмонарна ресусцитация – КПР. Автоматичен външен дефибрилатор – АВД.
✅ Кръвотечения – Какво е нужно, за да си жив? – КРЪВ, която се движи в кръвоносните съдове. Как функционират кръвоносните съдове и кръвта? Колко кръв има в тялото? Колко е опасно да изгубим? Признаци на шок. Първа помощ при кръвотечение и шок. Първа помощ при рана с чуждо тяло.

👌 Предимства:

✅ Използване на печатни и видеоматериали, пъзели, игри, експерименти
✅ Визуализация с макети и модели на човешко тяло
✅ Работа с материали и средства за първа помощ
✅ Практически упражнения върху манекени за първа помощ и тренажори на автоматичен външен дефибрилатор
✅ Симулации във виртуална реалност

💺Места в групата: 12 бр.

🧒🏻👧🏻 Заниманието е част от  Детската програма по първа помощ за деца от 7 до 12 години на Училище по първа помощ на FirstAidbg, която се състои от общо 4 занимания и допълнителни симулации на инциденти за напреднали. Записването става отделно за всяко обявено събитие.