Александър Манушев

Инструктор по първа помощ
сертифициран инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през октомври 1998 г.

Дейности:

  • член на УАСО 1998-2008 г.,
  • член на НЕРБАК на БЧК 2004-2008 г.,
  • участник в подготовката на отбори за Европейското състезание по първа помощ.

Квалификации и сертификати:

  • първа помощ на възрастни и деца,
  • КПР и първа помощ с АВД,
  • инструктор по КПР И АВД към Европейски съвет по ресусцитация.

Други занимания:

  • алпинизъм
  • пътешествия
  • офроуд

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори