Андриан Георгиев

Инструктор по първа помощ
сертифициран инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през септември 1997 г.

Дейности:

 • европейски шампион по първа помощ за 2013 г.,
 • съдия на европейските състезания по първа помощ през 2015 и 2016 г.
 • национален обучаващ по първа помощ на БМЧК,
 • обучения по първа помощ във FirstAidbg.com.

Квалификации и сертификати:

 • инструктор по първа долекарска помощ 4-то ниво към Български младежки червен кръст,
 • инструктор по първа помощ на бебета, деца и възрастни,
 • инструктор по първа помощ на работното място,
 • инструктор по КПР и първа помощ с АВД,
 • инструктор по КПР И АВД към Европейски съвет по ресусцитация.

Други занимания:

 • танци,
 • фитнес,
 • и да, четене на книги, много книги, когато имам време.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори