Аптечка за първа помощ

Аптечка за първа помощ е нещо, което всеки трябва да има в случай на инцидент. Независимо дали инцидентът се случва у дома или на работното място или при спорт и дейности на открито, подготовката е от значение. Добрата аптечка за първа помощ е оборудвана с всичко необходимо за конкретното предназначение. Тя може да бъде лека и минималистична, когато трябва да бъде носена далеч и на високо. Или да бъде изключително богато оборудвана и без значение от големината и теглото, ако ще се използва у дома или ще се превозва с автомобил.

Някои аптечки за първа помощ, като предназначените за МПС или работно място трябва да отговарят на определени условия, съответстващи на българското законодателство. Оборудването и вида на други, които се използват за свободното време, би следвало да отговарят на утвърдени стандарти и добри практики.

FirstAidbg.com може да ви предложи готови варианти на АПТЕЧКИ за първа помощ, както и оборудване на аптечки по индивидуален проект.

Примерно съдържание:

Марля (различен размер) – 2 бр.

Бинт (различен размер) – 3 бр.

Триъгълна кърпа – 2 бр.

Памук – 25 гр

Предпазни ръкавици – 4 бр.

Предпазна маска за обдишване – 2 бр.

Почистващ разтвор за рани – 1 бр.

Активен въглен – 50 гр

Лейкопласт – 1 бр.

Санпласт – 1 бр.

Ножица – 1 бр.

Анатомична пинсета – 1 бр.

Ръководство по първа помощ – 1 бр.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори