Диана Геловска

Помощник инструктор по първа помощ
сертифициран инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през 2011 г.

Дейности:

участия в национално и балканско състезание по първа помощ,
обезпечаване на спортни събития,
член на Младежки авариен екип – София към БЧК – 2011-2017 г.,
член на Доброволчески екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи – София към БЧК от 2017 г.

Квалификации и сертификати:

първа долекарска помощ 3-то ниво към Български младежки Червен кръст,
стажант инструктор в Училище по първа помощ на FirstAidbg.com
Basic Life Support at European Resuscitation Council.

Други занимания:

занимания и игри с деца по метода Монтесори

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори