Какво е долекарска помощ

ПЪРВА ПОМОЩ

Първа помощ (или както още се нарича, първа долекарска помощ или само долекарска помощ) са първите грижи за пострадал след инцидент. Първата помощ е последователност от прости животоспасяващи мерки, които всеки обикновен човек може да изпълни.

Предпиетите действия за оказване на първа помощ нямат за цел и не могат да заместят намесата на лекар.

ОКАЗВАНЕТО НА ПЪРВА ПОМОЩ ЦЕЛИ

  • да се спаси живота,
  • да се предпази пострадалия от допълнителни наранявания,
  • да се стабилизира и облекчи състоянието му до пристигане на професионален медицински екип,
  • да се подпомогне възстановяването му.

В случай на инцидент, обучените да оказват първа помощ, могат да намалят последствията от нараняванията си забележимо.

Всяка година около 1.1 мил. души в света загиват в резултат на инциденти на работното място.

Статистиките сочат, че повече от 90% от нараняванията са предсказуеми и могат да бъдат избегнати, особено ако човек е обучен какво да очаква и как да реагира правилно. В случай на инцидент, обучените да оказват първа помощ намаляват последствията от собствените си наранявания с до 40%.

Систематично провежданите изследвания в редица европейски страни показват, че при оказана първа долекарска помощ от заобикалящите в рамките на първите няколко минути и навременна квалифицирана медицинска помощ до 10-15 минути след инцидента, шансовете за спасяване и възстановяване на пострадалите се увеличават многократно.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Ако умеете да оказвате първа помощ, може да спасите човешки живот. Този живот може да бъде вашия собствен или на вашето дете, майка, баща, брат, сестра, приятел, скъп човек или просто нечий живот, скъп за друг. За да се справите в критична ситуация и да окажете първа помощ е необходимо да сте подготвени предварително, като преминете курс по първа помощ.

FirstAidbg.com може да ви предложи обучение, специално разработено за вас и вашите нужди.

По време на курсовете по първа помощ на FirstAidbg, вие ще попаднете в приятна атмосфера, ще работите в екип с останалите, ще получите индивидуално внимание от своите инструктори и с помощта на съвременни методи и средства, ще придобиете необходимите знания и умения, както и увереност да ги използвате в случай на нужда.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори