Кирил Иванов

Помощник инструктор по първа помощ
сертифициран инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през 2010 г.

 

Дейности:

 • член на Университетски аварийно – спасителен отряд (УАСО),
 • заместник командир на Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК,
 • планински водач.

Квалификации и сертификати:

 • първа помощ на бебета и деца,
 • community-Based Health and First Aid към Международната федерация на ЧК/ЧП,
 • първа долекарска помощ 4то ниво към  Български младежки червен кръст,
 • първа долекарска помощ при инциденти в планината към Международна школа Едюко, Канада
 • инструктор по КПР и АВД към Европейския съвет по ресусцитация.

Други занимания:

 • алпинизъм
 • колоезденеПомощник инструктор по първа помощ
 • ски
 • доброволчество

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори