Марияна Манушева

Инструктор по първа помощ
сертифициран инструктор по първа помощ
Започва да се занимава с първа помощ през октомври 1996 г.

Дейности:

 • член на УАСО 1996-2008 г.,
 • член на НЕРБАК на БЧК 2004-2008 г.,
 • европейски шампион по първа помощ за 2013 г.,
 • национален обучаващ по първа помощ на БМЧК,
 • основател и управител на FirstAidbg.com.

Квалификации и сертификати:

 • инструктор по първа помощ на възрастни и деца,
 • инструктор по първа помощ на работното място,
 • инструктор по КПР и първа помощ с АВД,
 • първа помощ при катастрофално силни кръвотечения,
 • инструктор по КПР И АВД към Европейски съвет по ресусцитация.

Други занимания:

 • доктор по физика
 • пътешественик
 • хоби градинар

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори