Полезно

Полезни връзки

ILCOR

Международен комитет по ресусцитация

ARC

Американски Червен кръст

ERC

Европейски съвет за ресусцитация

IFRC

Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец

WHO

Световна здравна организация

EU-OSHA

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

AHA

Американска сърдечна асоциация

УАСО

Университетски Аварийно-спасителен отряд

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори