Първа помощ при задавяне

Бързо разпознаване и първа помощ при задавяне дават по-голям шанс на човек да оцелее и да се възстанови още на момента.

Запушване на дихателните пътища (задавяне) настъпва, когато предмет или храна попадне в дихателната тръба и възпрепятства преминаването на въздух. Запушването може да бъде частично или пълно, като в следствие на пълно запушване на дихателните пътища и спиране на достъпа на кислород за повече от 3 минути, може да настъпи смърт.

ПРИЗНАЦИ

При частично запушване на дихателните пътища:

 • пострадалият се държи за шията и се опитва да поеме въздух;
 • кожата на лицето е зачервена;
 • издава свирещ или хъркащ звук;
 • изпитва страх;
 • кашля шумно.

При пълно запушване на дихателните пътища:

 • кожата на лицето е синкава или много бледа;
 • пострадалият не може да издава звуци;
 • опитва се да поеме въздух и да кашля беззвучно.

Според статистиката, обикновено жертви на задавяне стават малки деца до 4 годишна възраст и много възрастни хора. При малките деца най-често задавянето се дължи на анатомично по-тесните горни дихателни пътища, неизградените навици за предъвкване на твърда храна, както и поставянето на дребни предмети в носа и устата. Много възрастните хора, поради отслабен тонус на мускулатурата и намаляване на концентрацията, при преглъщане на парчета храна или по-големи таблетки са уязвими от задавяне. Като превантивна мярка и за двете групи се препоръчва даването на по-мека и лесна за преглъщане храна, както и осигуряване на наблюдение по време на хранене, а за децата и по време на игра.

ПЪРВА ПОМОЩ

 • когато пострадалия може да издава звуци, питай го дали се е задавил;
 • ако може да поема въздух и да кашля, макар и затруднено, единствено го насърчавай да кашля и го наблюдавай;
 • ако пострадалия не може да издава звуци и видимо се задушава, приложи стъпките за оказване на първа помощ при задавяне;
 • ако след 3 цикъла на прилагане на стъпките пострадалият не изкашля предмета, обади се на тел. 112!
 • продължи с първата помощ докато пострадалия изкашля предмета или до идване на Спешна медицинска помощ.

Стъпките за оказване на първа помощ при задавяне са последователност от мерки за оказване на първа помощ при пълно запушване на дихателните пътища. Те се изпълняват по следния начин:

 • застани леко встрани зад пострадалия и го наведи напред;
 • направи до 5 удара с дланта си по гърба на пострадалия в обрастта между лопатките; след всеки удар проверявай дали не е изкашлял предмета, който запушва дихателните пътища;
 • след 5те удара, постави едната си ръка свита в юмрук на един пръст над пъпа на пострадалия; постави другата си ръка върху първата и направи до 5 притискания в посока навътре и нагоре (техника Хаймлих);
 • след всяко притискане проверявай дали не е изкашлял предмета, който запушва дихателните пътища;
 • редувай до 5 удара с до 5 притискания.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори