Първа помощ при рани

Разпознаването и първа помощ при малки рани дават по-голям шанс на човек да се възстанови по-бързо и без усложнения.

Раните могат да бъдат причинени от различни механични (порезни, контузни, разкъсни, огнестрелни, ухапвания и ужилвания), физични (изгаряния, измръзвания), или химични агенти (химически изгаряния).

Основни опасности за организма представляват голямата кръвозагуба при нараняване на кръвоносни съдове, както и евентуалната инфекция, дължаща се на проникване на микроби в раната. Ако не се вземат необходимите мерки за да се защити организма, двата фактора могат да доведат до шок.

ПРИЗНАЦИ

  • разкъсана кожа и подкожни тъкани;
  • кръвотечение;
  • почервеняване и/или посиняване на мястото на нараняването;
  • болка.

ПЪРВА ПОМОЩ

  • постави пострадалия да седне в удобна поза;
  • постави предпазни ръкавици и пази раната от замърсяване;
  • измий раната с течаща вода и сапун, а ако не разполагаш, почисти я с почистващ разтвор за рани;
  • постави защитна лепенка или превръзка, така че раната да остане недостъпна за микроби от външната среда;
  • периодично проверявай за признаци на инфекция;
  • при усложнения, потърси лекарска помощ.

При малки рани, обикновено кръвотечението е слабо и не представлява непосредствена опасност за живота и здравето на човека. По-сериозен проблем може да възникне при инфектиране на замърсена рана, което да доведе до състояние на обща инфекция на целия организъм и шок. Оказването на първа помощ при малки рани помага нараняването да се запази чисто и да заздравее по-бързо и ефективно.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори