Първа помощ при силно кръвотечение

Бързото разпознаване и първа помощ при силно кръвотечение са животоспасяващи действия.

Силните кръвотечения настъпват при увреждане на големи или много кръвоносни съдове. При нараняване на големи артерии или вени, за много кратко време се губи голямо количество кръв и настъпва шок.
За нормалната функция на организма е необходимо определено количество кръв, която циркулира в него и захранва клетките с кислород и хранителни вещества. Кръвта, която се съдържа в тялото е около 1/12 от теглото на човека и при загубата на 1/3 от това количество, настъпва сериозна опасност за здравето и живота.

ПРИЗНАЦИ

 • ярко червена кръв, която изтича на тласъци;
 • голямо количество кръв около пострадалия;
 • ускорен слаб пулс и учестено повърхностно дишане;
 • бледа хладна кожа с едри капки пот;
 • цианоза (посиняването на основата на ноктите, устните, под очите и т.н., което се наблюдава при надостиг на кислород и нарушено периферно кръвообръщение);
 • треперене;
 • умора и апатия;
 • световъртеж;
 • гадене и повръщане.

Шокът е животозастрашаващо състояние на организма, при което се нарушава кръвообръщението и снабдяването на мозъка с кислород. Ако не се вземат необходимите мерки, бързо настъпва безсъзнание и смърт.
Шокът може да настъпи поради редица причини, една от които е голямата кръвозагуба.

ПЪРВА ПОМОЩ

 • накарай пострадалия да притисне силно раната си с ръка;
 • постави предпазни ръкавици;
 • притисни раната с ръка и повдигни наранения крайник по-високо от нивото на сърцето;
 • сложи пострадалия да легне;
 • направи компресивна превръзка върху раната с марля, тампон и бинт или триъгълна кърпа или използвай готова компресивна превръзка;
 • повдигни двата крака на пострадалия на около две педи височина;
 • завий пострадалия с одеало и разхлаби стегнатите дрехите, колани, връзки;
 • незабавно позвъни на тел. 112!

Съгласно Насоките за оказване на първа помощ на Европейския съвет по ресусцитация от 2015 г., ако кръвотечението не може да бъде спряно с директен натиск и си обучен, може да използваш турникет. При възможност, под компресивната превръзка може да приложиш хемостатична превръзка.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори