Първа помощ при ухапване от кърлеж

Навременното оказване на първа помощ при ухапване от кърлеж е важно за предотвратяване на усложнения от предаване на инфекции.

В света има над 850 вида кърлежи, а в България обитават около 40 вида. Най-разпространени в Европа са Кафявият кучешки кърлеж по кучета и по-дребни домашни животни и Европейският пасищен кърлеж по едрите селскостопански и горски животни.

Кърлежът е кръвопиещ външен паразит, който предпочитат умерен и влажен климат, а България попада в зоната с най-добри условия за неговото развитие. Той обитава планини, пасища и гори, както и тревни площи и паркове в населените места и е активен от ранна пролет до късна есен, при температури над 70С.

Кърлежите могат да пренасят опасни инфекции – най-често Лаймска болест и Марсилска треска, а по-рядко в някои райони на България и Кримска-конго хеморагична треска и Ку-трески. Заразяването обикновено става чрез ухапване. Може да се случи, обаче и при впръскване на течност в око при невнимателно смачкване на кърлежа или при разтъркване на око със замърсени ръце след вадене на кърлеж. Пренасянето на Лаймска болест от кърлеж става с най-голяма вероятност в рамките на до два дни. Затова той трябва да бъде отстранен възможно най-скоро.

ПРИЗНАЦИ

При заразяване с Лаймска болест:

  • зачервяване с формата на монета, което да се разраства.
  • появата на симптоми на общо неразположение – втрисане, висока температура, главоболие, болки в мускулите и ставите.

ПЪРВА ПОМОЩ

  • за да извадиш кърлежа, захвани го възможно най-близо до кожата, където се е впил. Ако имаш наличен, използвай инструмент за отстраняване на кърлежи. Използвай предпазни ръкавици и пази кърлежа от смачкване или скъсване на главата.
  • внимателно издърпай кърлежа до отпускането му от кожата. Не използвай олио, бензин или друго, тъй като това може да предизвика връщане на стомашно съдържимо и да увеличи риска от заразяване.
  • не усуквай кърлежа, защото така може да откъснеш тялото от главата. Ако част от устния апарат на кърлежа остане впит в кожата, потърси съвет от лекар.
  • измий мястото на ухапване обилно с вода и сапун, както и ръцете си и инструмента, с който си го отстранил.
  • наблюдавай до 30 дни за поява на специфичните признаци на заразяване и при поява, незабавно се обърни към лекар и информирай за ухапването от кърлеж.

Наред с оказването на първа помощ при ухапване от кърлеж, важна е и превенцията. За да се предпазиш от ухапване от кърлеж, бъди внимателен, когато навлизаш в места с буйна растителност и при контакт с безстопанствени домашни или селскостопански животни. Обличай панталони  с дълги крачоли и дрехи с дълги ръкави и затворени обувки и използвай репелент. Задължително се проверявай след пребиваване в на потенциално опасни места. Редовно обезпаразитявай домашните животни.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори