Светослав Ангелов

Инструктор по първа помощ
сертифициран инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през 2019 г.

 

Дейности:

  • обезпечаване на събития по първа помощ.

Квалификации и сертификати:

  • стажант инструктор в Училище по първа помощ на FirstAidbg.com,
  • първа помощ на бебета, деца и възрастни,
  • първа помощ на работното място,
  • Basic Life Support at European Resuscitation Council.

Други занимания:

  • машинен инженер,
  • служител на полицията от 2008 г.,
  • фитнес,
  • мобилни комуникации и технологии.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори