Спасителна верига

Спасителна верига включва действията, които да се приложат при инцидент за запазване на живота и здравето на пострадалите и достигането и получаването на медицинска помощ. В зависимост от инцидента, спасителната верига може да изглежда различно. Общия вид на спасителна верига за оказване на помощ на тежко пострадал включва:

  1. Ориентирай се в обстановката! Прецени опасностите и осигури безопасност за себе си и за пострадалите. Определи състоянието на пострадалите и окажи помощ на тези без дишане, със силни кръвотечения или шок.
  2. Обади се на тел. 112 и информирай, каде се е случил инцидента, какво точно е станало, колко са пострадалите и какво е състоянието им. Изчакай допълнителни въпроси и никога не прекъсвай разговора пръв!
  3. Направи превръзки и обездвижвания. Сложи пострадалия в удобна поза и го завий. Периодично проверявай дали е в съзнание, дали диша и ако да, какъв е пулсът му. Успокоявай го!
  4. Осигури специализиран автомобил на Спешна медицинска помощ или в краен случай друг пригоден транспорт.
  5. Специализирана болнична помощ.

Спасителна верига е последователността от действия, които се предприемат от свидетелите на инцидента или бедствието хора до намесата на специализиран медицински екип, за да се окаже помощ на пострадалите.

Немедицинско лице може да окаже съдействие като участва в първите три звена на спасителната верига и в краен случай да превози пострадалия до болница с пригоден транспорт. Използването на немедицински транспорт трябва да става само при невъзможност да се получи или изчака линейка. Медицинският транспорт е изключително важен за оцеляването и поддържането на състоянието на тежко пострадал до достигане до болницата. Неправилното разместване и транспортиране могат да увредят допълнително пострадалия и да застрашат живота му.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори