Спешни телефонни номера

Спешни телефонни номера, които всеки трябва да знае в случай на инцидент!

Единен европейски номер за спешни повиквания

тел. 112

Планинска спасителна служба

тел. 1470

тел. 02 963 2000

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори