Цветелина Ценкова

Помощник инструктор по първа помощ
сертифициран инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през март 2013 г.

 

Дейности:

 • обучение на дороволци и ученици в Български младежки Червен кръст (БМЧК),
 • член на Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК,
 • член на Университетски аварийно – спасителен отряд (УАСО),
 • обучение та деца 7-12 год. по първа помощ.

Квалификации и сертификати:

 • инструктор по първа долекарска помощ 3-то ниво към Български младежки Червен кръст,
 • Basic Life Support at European Resuscitation Council,
 • стажант инструктор в Училище по първа помощ на FirstAidbg.com.

Други занимания:

 • предучилищна и начална педагогика,
 • танци,
 • планинарство,
 • доброволчество,
 • четене на книги.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори