Явор Калоянов

Инструктор по първа помощ
сертифициран инструктор първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през 2015 г.

 

Дейности:

  • обучение на дороволци и ученици в Български младежки червен кръст,
  • командир на Младежки авариен екип – Пазарджик към БЧК от 2016г.

Квалификации и сертификати:

  • инструктор по първа долекарска помощ 4-то ниво към Български младежки червен кръст,
  • инструктор по първа помощ на бебета и деца,
  • инструктор в Училище по първа помощ
  • Basic Life Support at European Resuscitation Council
  • Advanced Life Support Provider at European Resuscitation Council.

Други занимания:

  • четене
  • доброволец на Български младежки червен кърст
  • член на Университетски аварийно-спасителен отряд

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори