Полезно

Полезно

Нормативни документи за първа помощ  Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа  Закон за здравословни и безопасни условия на труд  Методически указания за разработване на Държавни образователни изисквания за придобиване на...
Първа помощ при ухапване от кърлеж

Първа помощ при ухапване от кърлеж

Навременното оказване на първа помощ при ухапване от кърлеж е важно за предотвратяване на усложнения от предаване на инфекции. В света има над 850 вида кърлежи, а в България обитават около 40 вида. Най-разпространени в Европа са Кафявият кучешки кърлеж по кучета и...
Първа помощ при инсулт

Първа помощ при инсулт

Бързо разпознаване и първа помощ при инсулт дават по-голям шанс на човек да оцелее и да се възстанови, за да води нормален живот. Повечето от инсултите се причиняват от запушване на кръвоносен съд в мозъка, което възпрепятства достъпа на кръв и кислород до някоя от...
Първа помощ при инфаркт

Първа помощ при инфаркт

Навременното разпознаване и първа помощ при инфаркт увеличават шансовете на пострадалия да оцелее и да се лекува ефективно. Инфарктът се дължи на запушване или спукване на кръвоносен съд и нарушаване на кръвоснабдяването на област от сърдечния мускул. Увреждането води...
Първа помощ при кръш синдром

Първа помощ при кръш синдром

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при Кръш синдром могат да спасят живота на пострадалия. Кръш синдром е състояние, което се причинява при продължително притискане на големи мускулни маси на крайниците, след като те бъдат освободени. Докато крайникът е...