Диана Геловска

Диана Геловска

Започва да се занимава с първа помощ през 2011 г. Дейности: участия в национално и балканско състезание по първа помощ, обезпечаване на спортни събития, член на Младежки авариен екип – София към БЧК – 2011-2017 г., член на Доброволчески екип за работа при бедствия,...
Кирил Иванов

Кирил Иванов

Започва да се занимава с първа помощ през 2010 г.   Дейности: член на Университетски аварийно – спасителен отряд (УАСО), заместник командир на Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК, планински водач. Квалификации и сертификати: първа...
Нина Ценкова

Нина Ценкова

Започва да се занимава с първа помощ през 2013 г. Дейности: обучение на дороволци и ученици в Български младежки Червен кръст (БМЧК), член на Изпълнителния съвет на БМЧК – ресор Първа помощ и Здравна програма, член на Националния екип за работа при бедствия, аварии и...
Цветелина Ценкова

Цветелина Ценкова

Започва да се занимава с първа помощ през март 2013 г.   Дейности: обучение на дороволци и ученици в Български младежки Червен кръст (БМЧК), член на Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК, член на Университетски аварийно – спасителен...
Лора Фучеджиева

Лора Фучеджиева

Започва да се занимава с първа помощ през март 2015 г.   Дейности: командир на Младежки авариен екип – Бургас към БЧК – 2018-2022 г., участия в национални състезания по първа помощ, обучение на деца 7-12 год. по първа помощ. Квалификации и сертификати: стажант...