Първа помощ при безсъзнание

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при безсъзнание са животоспасяващи действия.

Състоянието на безсъзнание може да бъде причинено от редица фактори – шок, травма на главата или гръбначния стълб, силна болка, епилептичен припадък и т.н.
Езикът е мускулест орган, който при безсъзнание се отпуска и коренът му пропада навътре в дихателните пътища, като ги запушва и предизвика задушаване – „гълтане на езика“. Човек в безсъзнание, който лежи на гръб може много бързо да се задуши от аспирирани повърнати материи и поради запушване на дихателните пътища от отпуснатия навътре корен на езика.

Оказването на първа помощ при безсъзнание има за цел да запази нормалното дишане на пострадалия до пристигане на линейката. Пострадал в безсъзнание не бива да бъде оставян сам без контрол на дишането, тъй като може да спре да диша във всеки момент.

 ПРИЗНАЦИ

  • пострадалият лежи неподвижно със затворени очи;
  • не реагира на болка и дразнение;
  • не отговаря на запитване.

ПЪРВА ПОМОЩ

  • опитай се да откриеш и отстраниш причината за безсъзнанието;
  • при липса на други наранявания, постави пострадалия в стабилно странично положение (ССП) и го завий с одеало;
  • позвъни на тел. 112!
  • проверявай периодично дали е в съзнание, дали диша и ако да, колко е пулсът му;
  • ако пострадалия спре да диша нормално, започни незабавно КПР.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори